Disclaimer

Disclaimer

De inhoud van de door Sportcoach JL gepubliceerde en samengestelde pagina’s is ontleend aan betrouwbaar geachte bronnen. Voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, meningen, verwachtingen en uitkomsten staan wij niet in.

Sportcoach JL stelt consumenten in staat om op eenvoudige wijze de door hen gewenste informatie over specifieke producten of diensten te verkrijgen. Het is de verantwoordelijkheid van de consument om zich ervan te vergewissen dat de producten en/of diensten en de leveranciers daarvan voldoen aan de door de betreffende consument te stellen eisen en verlangens. De gebruikers van de website Sportcoach JL doen dat geheel op eigen risico. Sportfit aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik maken van of vertrouwen op de door of namens haar verschafte informatie.

De afhandeling van via Sportcoach JL bij aanbieders gekochte producten of ingediende informatieaanvragen komt geheel voor de verantwoording van de door de bezoeker geselecteerde aanbieder(s).
Links naar andere sites

De sites weergeven als zoekresultaten of sites waarnaar je wordt doorverwezen door Sportcoach JL zijn ontwikkeld door externe partijen, waar Sportcoach JL geen invloed op heeft. Deze andere sites kunnen hun eigen cookies naar gebruikers zenden, data verzamelen, of privé informatie vragen.

Onze YouTube-oefeningen en kennisbank zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Het gebruik van de informatie en oefeningen op jan-lammert.nl en ons YouTube kanaal is echter volledig op eigen risico. Wij raden je aan om jouw sporttherapeut te raadplegen.

©2019 Sportcoach JL – Alle rechten voorbehouden.